BEMIDDELING OP DE WERKVLOER

Na een carrière van 10 jaar in de sociale en uitzendsector, heb ik enkele jaren terug besloten mijn passie voor zowel dat commerciële als dat zachtere, sociale aspect te verenigen in mijn praktijk Interpares.

Binnen ondernemingen werk ik nu dus graag mee met zaakvoerders en medewerkers aan het bevorderen van samenwerking en communicatie, om zo continuïteit en groei opnieuw te kunnen stimuleren. Ik behoud hierin mijn focus op zowel het (inter)persoonlijke als het zakelijke aspect van samenwerken op de werkvloer.

Ik ben erkend bemiddelaar in familiale, arbeidsgerelateerde, burgerlijke- en handelszaken, maar naast deze schoolse opleidingen, kan ik ook rekenen op de leerschool van het leven, en doe ik dus evenzeer beroep op mijn ervaringen als deel van een nieuw samengesteld gezin, mijn jarenlange carrière als HR-medewerker alsook het leren van collega’s en gelijkgezinden in de vele teams en samenwerkingen waar ik deel van mag uitmaken.

Ik weet dat ik als bemiddelaar en conflictcoach dat conflict niet schuw, integendeel: never waste a good crisis. Conflicten zijn leermomenten en groeiopportuniteiten, mits ze correct en capabel worden begeleid. Al te vaak verliezen mensen zich in het vermijden van conflicten, of het zichzelf verliezen in het persoonlijke aspect ervan.

Indien je je als werkgever laat bijstaan door een bemiddelaar, kun je kansen ontdekken waar je eerst enkel grenzen zag, en groei realiseren waar er eerst enkel verlies leek.

Conflicten zijn overal…

en van alle tijden. De wijze waarop die worden behandeld, verandert in de tijd. Het is nog altijd zo, dat eerst de betrokkenen zelf een poging doen om het conflict samen op te lossen.

Maar wat te doen als dat niet lukt? Wat te doen als partijen niet langer bereid zijn het gesprek aan te gaan? De praktijk toont drie veelgekozen opties: niets doen en de situatie maar accepteren, een advocaat onder de arm nemen of kiezen voor bemiddeling.

Bemiddeling is hier dan erop gericht om de partijen zodanig te begeleiden en te ondersteunen zodat ze zelf tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen. Verstoorde relaties worden hersteld en er is terug een constructieve samenwerking mogelijk.

Ik kom hiervoor persoonlijk ter plaatse, op de werkvloer zelf dus, om de eerste gesprekken te voeren, te polsen naar de hulpvragen en problematieken, en de eerste lijnen van aanpak uit te werken. Via het netwerk van Uw Bemiddelaars kan ik bovendien ook rekenen op advies, intervisie en eventueel bijstand in elke complexiteit van conflicten op de werkvloer.

Daarnaast maak ik een actief deel uit van de samenwerkingsgroep Mediatum, een groep bemiddelaars arbeidszaken die ervoor strijden bemiddeling op de werkvloer breder bekend én toepasbaar te maken. Op die manier kunnen we banden leggen met werkgeversorganisaties, overheden en sociale instellingen om zo het gedachtegoed van bemiddeling verder uit te dragen.

Onze website komt eerstdaags online !


Kansen om te groeien

Waar er mensen zijn, is er communicatie en zullen er meningsverschillen ontstaan. Deze verschillen hoeven niet lastig of negatief te zijn wanneer je er constructief mee aan de slag gaat. Bemiddeling kan hierin ondersteunend zijn.

Conflicten zijn meningsverschillen die, als ze goed worden aangepakt, ontwikkelingskansen en uitdagingen bevatten. Ze verplichten ons om onszelf te gaan heruitvinden. Door het bevorderen van conflictvaardigheden waarbij mensen zelf met deze meningsverschillen aan de slag te kunnen gaan, kan er een conflictarme werkomgeving ontstaan.

We denken hierin trouwens niet enkel in omgaan met bestaande conflicten, maar ook aan preventie en de voordelen gekoppeld aan pro-actief omgaan met spanning op het werk: het verminderen van ziekteverzuim door stress, een lagere personeelskosten, een positieve bijdrage aan het bedrijfsimago, een betere balans werk/privé op alle bedrijfsniveaus, en de preventie van burn-out en bore-out…

Voor meer informatie over wat bemiddeling precies inhoudt, kun je op de website van Uw Bemiddelaars of die van de Federale Bemiddelingscommissie terecht. Aarzel ook niet om gewoon met mij persoonlijk contact op te nemen om te polsen of ik iets kan betekenen voor jullie specifieke situatie.

Interpares logo retina