Bemiddeling is één van de oudste en meest natuurlijke manieren om conflicten op te lossen.

Conflicten zijn overal…

en van alle tijden. De wijze waarop die worden behandeld, verandert in de tijd. Het is nog altijd zo, dat eerst de betrokkenen zelf een poging doen om het conflict samen op te lossen.

Maar wat te doen als dat niet lukt? Wat te doen als partijen niet langer bereid zijn het gesprek aan te gaan? De praktijk toont drie veelgekozen opties: niets doen en de situatie maar accepteren, een advocaat onder de arm nemen of kiezen voor bemiddeling.

 • Discussies tussen medewerkers

 • Vastgelopen gesprekken tussen leidinggevende en medewerkers

 • Teams waar de samenwerking muurvast zit
 • Preventie van Burn-Out en Bore-Out
 • Pesten op het werk
 • Individuele coaching en bemiddeling

DUURZAAM – EFFECTIEF – SNEL

Kansen om te groeien

Waar er mensen zijn, is er communicatie en zullen er meningsverschillen ontstaan. Deze verschillen hoeven niet lastig of negatief te zijn wanneer je er constructief mee aan de slag gaat. Bemiddeling kan hierin ondersteunend zijn.

Conflicten zijn meningsverschillen die, als ze goed worden aangepakt, ontwikkelingskansen en uitdagingen bevatten. Ze verplichten ons om onszelf te gaan heruitvinden. Door het bevorderen van conflictvaardigheden waarbij mensen zelf met deze meningsverschillen aan de slag te kunnen gaan, kan er een conflictarme werkomgeving ontstaan.

Blijven groeien
“Bevorderen van conflictvaardigheid is bouwen aan een conflictarme omgeving”

Bemiddeling op het werk

Door te werken aan de conflictvaardigheid van medewerkers en het ontwapenen van conflicten door bemiddeling, kun je als bedrijf werken aan jouw conflictbestendigheid. Daarnaast is het belangrijk constructief om te gaan met spanningen en onenigheid. Onopgeloste conflicten zorgen er vaak voor dat jouw beste medewerkers de onderneming verlaten.

Bemiddeling is erop gericht om de partijen zodanig te begeleiden en te ondersteunen zodat ze zelf tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen. Verstoorde relaties worden hersteld en er is terug een constructieve samenwerking mogelijk.neem contact op
 • Vermindering van stress en ziekteverzuim

 • Lagere personeelskosten

 • Verhoogde prestaties medewerkers
 • Verbeterde balans werk/privé
 • Positieve bijdrage aan het bedrijfsimago

 • Vlottere samenwerking tussen leidinggevenden en hun teams
 • Preventie tegen burn-out en bore-out
“Is the idea of conflict ‘resolution’ just another way to cover up the changes that are really needed?”
— LEDERACH

Wat kan ik voor jou betekenen?

nieuw samengesteld gezin en relatie

RELATIE EN GEZIN

Loopbaan begeleiding

loopbaan

Bemiddeling en coaching in bedrijven en organisaties

Conflictadvies