“Door conflicten met anderen uit de weg te gaan, kan er een conflict in jezelf ontstaan.”

Bemiddeling binnen relaties, gezinnen of families

“Ik heb geen contact meer met mijn zus sinds het overlijden van mijn moeder, ik wil terug de draad oppikken.”
“Mijn zoon is vorig jaar gescheiden en ik zie of hoor mijn kleinkinderen niet meer, wat kan ik doen?”
“Onze ouders zijn allebei overleden en wij willen als kinderen discussies over de nalatenschap vermijden.”

Binnen relaties, gezinnen en families zijn gerechtelijke stappen meestal nefast voor het voorbestaan van de persoonlijke relaties. Bemiddeling is in deze gevallen dé manier om bestaande geschillen uit te klaren of te voorkomen.

Deze manier van omgaan met verschillen zal met de nodige zorg gebeuren om zo de familiebanden te houden en te verbeteren zonder afbreuk te doen aan de ernst van de kwestie. Daarnaast wordt er, vooral bij ouderschapsbemiddeling, gewerkt naar een gezamenlijke toekomst waarbij er wordt stilgestaan bij de wensen en bezorgdheden van de kinderen.

Samen beslissen, in onderling overleg, over het resultaat verkleint de kans op conflicten bij de uitvoering van de overeenkomst.

Leen Van den Abeele
Erkend bemiddelaar voor mensen, tussen mensen.

+32 495 26 54 83
leen@interpares.be

Deze bemiddeling kan bij:

  • (echt)scheiding

  • ouderschapsafspraken

  • nieuw samengestelde gezinnen

  • contactherstel met grootouders

  • nalatenschap

  • generatieconflicten

  • overige familiale geschillen

Bij welke conflicten kan ik bemiddelen?

Conflict op het werk

Werk

Conflict tussen gezin en familie

Gezin en familie

Conflict met buren, leveranciers, klanten of overheid

Andere