“Pas wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er een echt contact.”

Conflictbemiddeling met anderen

Conflicten spelen zich niet enkel af binnen een familie of in de werkomgeving. Ook voor andere conflicten is er bemiddeling mogelijk.

Leen Van den Abeele
Erkend bemiddelaar voor mensen, tussen mensen.

+32 495 26 54 83
leen@interpares.be

Deze bemiddeling kan bij:

  • geschillen binnen familiebedrijven
  • conflicten tussen klant en leverancier
  • meningsverschillen tussen aandeelhouders
  • huurgeschillen

  • consumentenklachten
  • geschillen met overheidsdiensten en scholen

Bij welke conflicten kan ik bemiddelen?

Conflict op het werk

Werk

Conflict tussen gezin en familie

Gezin en familie

Conflict met buren, leveranciers, klanten of overheid

Andere