“Is the idea of conflict ‘resolution’ just another way to cover up the changes that are really needed?”
— LEDERACH

Bemiddeling op het werk

“Het klikt niet tussen mij en mijn baas, ik heb het gevoel dat hij mij niet steunt.”
“Mijn team functioneert niet naar behoren, ik krijg er als leidinggevende geen vat op.”
“We krijgen klachten binnen van onze klanten, maar er is nooit iemand die de verantwoordelijkheid opneemt.”

Conflicten zijn onvermijdelijk aanwezig binnen de bedrijfsmuren en hebben impact op zowel individueel vlak als op vlak van de organisatie. Bovendien kan een conflict tussen twee individuen een indicatie zijn van wat er zich afspeelt op andere niveaus binnen de onderneming.

Door te werken aan de conflictvaardigheid van medewerkers en het ontwapenen van conflicten door bemiddeling, kun je als bedrijf werken aan jouw conflictbestendigheid. Daarnaast is het belangrijk constructief om te gaan met spanningen en onenigheid. Onopgeloste conflicten zorgen er vaak voor dat jouw beste medewerkers de onderneming verlaten.

Het doel van de bemiddeling is om een overeenkomst te bereiken waarbij alle partijen inspraak hebben. Verstoorde relaties worden hersteld en er is terug een constructieve samenwerking mogelijk.

Leen Van den Abeele
Erkend bemiddelaar voor mensen, tussen mensen.

+32 495 26 54 83
leen@interpares.be

Deze bemiddeling kan bij:

  • herstructureringen

  • generatieverschillen

  • arbeidsrelaties

  • functiewijzigingen

  • discriminatie

  • taakinhoud

  • arbeidsvoorwaarden

  • ongewenst gedrag

  • ontslag

Bij welke conflicten kan ik bemiddelen?

Conflict op het werk

Werk

Conflict tussen gezin en familie

Gezin en familie

Conflict met buren, leveranciers, klanten of overheid

Andere