Conflicten op het werk zijn vaak het gevolg van onduidelijke of tegenstrijdige doelstellingen, functieomschrijvingen en structuren. Hoewel deze oorzaken zich wortelen in de organisatie, worden bij problemen meestal de medewerkers aangesproken als veroorzakers. Medewerkers van hun kant, zullen hun persoonlijke tekortkomingen afwentelen op misverstanden binnen de organisatie, zodat zij voor deze problemen niet de verantwoordelijkheid hoeven te dragen.

Dit wederzijdse afschuiven van verantwoordelijkheden heeft tot gevolg dat men altijd op de verkeerde plek naar oorzaken of oplossingen gaat zoeken. Op die manier worden de conflicten binnen een organisatie verder in stand gehouden en zelfs aangewakkerd.

Als je de wisselwerking tussen medewerkers en organisatie kunt zien en er vanuit dat gezichtspunt aan werkt, kan er constructief worden ‘bemiddeld’ tussenbeide.

Leen Van den Abeele
Erkend bemiddelaar voor mensen, tussen mensen.

+32 495 26 54 83
leen@interpares.be