CONSULTANCY


Tijdens mijn 10-jarige carrière in de uitzendsector heb ik de kans gehad in vele bedrijven en ondernemingen te mogen binnenwandelen, de noden en behoeften van de arbeidsmarkt mogen verkennen en de do’s en dont’ s van personeelswerving en -selectie beter leren kennen. Deze ervaringen gebruik vandaag nog steeds wanneer ik werkgevers, lokale besturen en intercommunales bijsta in hun zoektocht naar de juiste werknemer(s).

Je kan bij dan ook terecht voor meerdere diensten binnen personeelsbeleid en -werving, steeds op maat van uw behoeftes en context. Maak gerust een afspraak per mail of via het contactformulier voor meer informatie en een persoonlijk gesprek.


Assessments

Als gecertificeerd assessor, kan ik uw organisatie bijstaan bij onderstaande taken:

Assessment- en developmentcenters

Bepalen compatibiliteit sollicitant & functie

Competenties, kennis & vaardigheden aftoetsen

Loopbaanadvies op maat

Bewustwordingsprocessen begeleiden

Mijn diensten beperken zich dus niet tot het voeren van gesprekken: opvolging en verslagen, advies en begeleiding horen hier evenzeer toe.

Neem gerust vrijblijvend contact om te informeren naar de mogelijkheden en een offerte op maat aan te vragen.

Communicatie & HR

Mijn ervaring als zowel coach, bemiddelaar en HR-medewerker zorgen ervoor dat communicatie en verbinding vaardigheden zijn waar ik mij elke dag op beroep.

Communicatie binnen een onderneming, of dat nu top-down of bottom-up is dan wel tussen peers, is dan ook essentieel in elke situatie – des te meer in personeelszaken.

Veranderingen binnen (de structuur van) een onderneming liggen vaak gevoelig bij de werknemers. Emoties en angsten spelen op, en conflicten ontstaan. Zeker in situaties van fusies of overnames, promoties of ontslag, aanpassingen in renumeratie of verlofstelsels maar eveneens wanneer er vanuit de overheid besluitvormingen komen die de werknemers zullen beïnvloeden…

Begeleiding bij dergelijke communicatie is dan ook essentieel, en vraagt een gedegen kennis – niet enkel van het vakgebied en jargon, maar des te meer van de emotionele weerslag ervan. Een gedegen vertaalslag die effectief is, zonder de verbinding tussen de lagen van de onderneming uit het oog te verliezen kan een grote meerwaarde zijn, en onnodige conflicten vermijden.