“Verschillen zijn niet bedoeld om voor verdeeldheid te zorgen of om afstand te scheppen. We verschillen juist van elkaar om te beseffen hoezeer we elkaar nodig hebben!”
— DESMOND TUTU

Missie

Empathisch en zonder vooroordelen, zo wil ik in het leven staan. Ik hou er niet van om belangrijke zaken onuitgesproken te laten om de goede vrede te bewaren. Het is mijn betrachting om bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen met respect voor elkaar communiceert zonder daarbij ieders eigenheid uit het oog te verliezen.

Visie

Bemiddelen is het stimuleren van een eerlijke communicatie. Eerlijk communiceren kan enkel wanneer er een samenhang is tussen wat je zegt en wat je doet. Het vraagt veel moed om dicht bij jezelf te komen en te blijven. Als bemiddelaar zie ik het als mijn taak om een veilige en vertrouwelijke omgeving te creëren waarin dit mogelijk is.

Waarden

Zit je in de knoop met iemand en houdt het je zelfs wakker? Dan is bemiddeling een manier om hier iets aan te doen.