COACHING

Als coach werk ik voornamelijk rond drie pijlers: nieuw samengestelde gezinnen , relatie- en loopbaancoaching.

Wanneer mensen in coaching komen, vragen ze vaak: zeg me wat ik moet doen om hieruit te geraken. Zo eenvoudig blijkt het echter vaak niet te zijn: zelfinzicht en zelfreflectie zijn steeds de eerste stappen tot verandering. Als coach ga je met de personen zelf op zoek naar de onderliggende noden, om zo te komen tot wat écht van belang is en leren communiceren naar jezelf en dan pas naar anderen…

Coaching trajecten vragen veel van de personen die ervoor kiezen, en geven zoveel meer terug: verandering, hoop, rust en ademruimte – maar vooral: inzicht en vaardigheden in communicatie, conflict en connectie.

Hieronder vind je een korte omschrijving van die drie pijlers: plusoudercoaching, relatiecoaching en loopbaancoaching, maar daarnaast kun je bij mij ook terecht voor wat we life coaching heten: worstel je vooral met je eigen plek te vinden, met een zoektocht naar wie je werkelijk bent, of ben je na een echtscheiding, ontslag of verlies even helemaal het noorden kwijt ?

Neem gerust vrijblijvend contact op, om te informeren wat ik kan betekenen voor jou.

Leen coaching


Nieuw samengestelde gezinnen

Als deel van een nieuw samengesteld gezin kom je al snel voor enkele – soms pijnlijke en vooral moeilijke – vragen te staan:

Hoe zorg ik ervoor dat de relatie deze keer wel slaagt? Plusouder zijn, hoe doe je dat? Hoe betrek ik mijn nieuwe partner in het leven van mijn kinderen? Ik heb een kinderwens maar hoe pak ik dit aan? Hoe kan ik omgaan met familie, vrienden en de ex-partner? Wat maakt dat ik het soms moeilijk heb met het opvoeden van mijn pluskinderen? Hoe komt het dat ik mij als papa of mama tussen twee vuren voel? Hoe zorg ik voor harmonie, rust en evenwicht in mijn gezin?

Als plusouder coach begeleid ik nieuw samengestelde gezinnen en navigeer ik samen met hem door deze stormvloed aan existentiële vragen richting een warme thuishaven waarbinnen ieder gezinslid zichzelf mag zijn.

Plusoudercoaching

Een nieuw samengesteld gezin is helemaal anders dan een klassiek kerngezin, het bevat verschillende unieke leden die op hun beurt op zoek zijn naar hun eigen rolinvulling, positie en verantwoordelijkheden. Zo is het voor plusouders de uitdaging om de balans te vinden tussen “het goed willen doen” en trouw blijven aan zichzelf. Zo zijn er veel verhalen over hoe het moet en vooral hoe het niet moet, maar niemand vertelt jou hoe de vork echt aan de steel zit. Daarnaast is het voor de biologische ouder het niet gemakkelijk om een goede evenwicht te bewaren tussen je kinderen en je nieuwe partner. Hoe ga je hiermee om en vooral, hoe zorg je voor harmonie en rust in je nieuw gezin?

Wil je meer weten hoe jullie samen kunnen aanpakken? Neem gerust vrijblijvend contact op om te informeren wat ik hierin betekenen voor jullie.

In samenwerking met de Plusouderconsulenten van Anja Pairoux begeleid ik nieuw samengestelde gezinnen in deze eerste stappen naar een harmonieuzer samenleven.

Voor meer informatie kun je hier terecht, of maak een vrijblijvende afspraak !


Relaties

Binnen een relatie loopt niet alles altijd van een leien dakje, stokt de communicatie en voelen we ons ongelukkig. Automatisch spoken er vragen door ons hoofd.

Hoe komt het dat we steeds ruzie maken om hetzelfde? Hoe komt het dat mij partner mij niet begrijpt? Heeft het allemaal nog zin? Hoe lang hoe ik dit nog vol? Waarom geraken we niet vooruit? Ligt het dan allemaal aan mij?
Als relatiecoach ga ik samen met jullie op zoek naar de onderliggende redenen van de discussies en de ruzies. Ik geef ondersteuning tijdens de gesprekken zodat jullie zich enerzijds gehoord voelen en anderzijds je boodschap klaar en duidelijk ontvangen wordt. Hierdoor breng ik jullie ertoe is staat om datgene te zeggen wat je écht wil zeggen aan elkaar en klaarheid te scheppen aan datgene niet wordt gezegd.
Neem gerust vrijblijvend contact op, om te informeren wat ik kan betekenen voor jou.


“Communicatie gaat niet zozeer over zenden en ontvangen maar over begrijpen en verbinden”

– Ron van der Jagt

In samenwerking met de Pareto Groep, begeleid ik koppels en gezinnen in deze zoektocht naar verbindende communicatie…

Voor meer informatie kun je hier terecht, of maak een vrijblijvende afspraak !


Life coaching

We komen soms in een situatie terecht, die het leven zoals we het kenden (of dachten te kennen) volledig op drijfzand lijkt te plaatsen. Het verlies van een dierbare, een onverwacht ontslag, een relatiebreuk die lang blijft nazinderen…

We kunnen op zo’n momenten uit het oog verliezen wie we zijn, waar we heen willen en wat we nodig hebben. Life coaching werkt hier vooral aan het benoemen van angsten en veronderstellingen die je verhinderen dat crisismoment of trauma te verwerken. Wanneer het gevoel van “vastzitten” overheerst, zien we de weg niet meer helder uit dat conflict of die nieuwe situatie. Als coach help ik jou die weg terug scherp te zetten, en gaan we op zoek naar wat jij precies nodig hebt om terug een evenwicht en rust te kunnen ervaren.

Deze trajecten zijn maatwerk, en pas na een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we die gaan uitstippelen. Aarzel dus niet om contact op te nemen met jouw hulpvraag ?

Loopbaancoaching, enkel voor durvers

“Iedereen is expert in zijn eigen leven, als loopbaancoach help ik wat jij wil scherp te stellen”

Wanneer je vast komt te zitten in je job, kan professionele begeleiding je helpen in de zoektocht naar jouw kwaliteiten, vaardigheden, behoeftes en valkuilen.

Doelbewust en uitgerust met sterke tools vind je echter sneller die job waar jij écht jouw plek kan vinden.

Om je die tools te laten ontwikkelen, en zelfinzicht te verwerven over jouw loopbaandoel, is een loopbaancoach dè geschikte partner.

Kiezen voor je talent en voor waar je goed in bent, is geen vrijblijvende keuze. Het is echt aan de durvers om dit te doen want het vraagt veel moed om keuzes te maken die wel eens grote gevolgen kunnen hebben.


Als loopbaancoach werk ik in onderaanneming voor Empowering People een erkend loopbaancentrum.


Als werknemer of zelfstandige kan je via loopbaancheques van VDAB voor slechts 80 euro een volledig traject loopbaancoaching doorlopen. Concreet betekent dit: 1 telefonisch informatief kennismakingsgesprek, 7 uren coaching en opvolging.

Kom je niet in aanmerking voor loopbaancheques , neem dan even contact op.