Bemiddeling heeft heel wat voordelen ten opzichte van een juridische procedure. Zo kan de besluitvorming snel opgestart worden en verloopt deze ook sneller (circa 5 gesprekken). Daarnaast is het goedkoper en heb je inspraak in de besluitvorming ten opzichte van de beslissende derde. Ook helpt het om verstoorde relaties te herstellen en constructieve samenwerkingen te stimuleren. Doordat de beslissing zelfgekozen is, zal deze bovendien beter nageleefd worden.

Bemiddeling als alternatief voor de rechtbank

In bemiddeling kan naar een overeenkomst toe gewerkt worden die een opgelegde gerechtelijke uitspraak kan voorkomen of vervangen. Bijvoorbeeld bij echtscheiding of ouderschapsreorganisatie kunnen de ex-partners zelf afspraken maken zonder daarbij een beroep te moeten doen op advocaten en rechters. In vergelijking met een gerechtelijke procedure is deze weg constructief, emotioneel haalbaar en goedkoop.

Gerechtelijke bemiddeling

Indien reeds een gerechtelijke procedure gestart werd, kan deze opgeschort worden in afwachting van het resultaat van een bemiddelingstraject. Deze vraag naar bemiddeling kan komen van de betrokkenen zelf die er alsnog voor kiezen om deze weg naar een overeenkomst uit te proberen. Anderzijds kan het ook de rechter zijn die de betrokkenen uitnodigt om zelf tot een akkoord te komen via bemiddeling. Belangrijk om te weten is dat ook een gerechtelijke bemiddeling steeds vrijwillig is. De betrokkenen mogen op elk moment afzien van bemiddeling zonder dat dit gevolgen heeft voor de verdere gerechtelijke procedure.

Bemiddeling, wanneer die in de betekenis van de wet van 21 februari 2005 door federaal erkende bemiddelaars wordt uitgevoerd, verzekert de juridische veiligheid van de engagementen die eraan verbonden zijn. Het kan dus als een alternatief fungeren voor een juridische procedure.

Leen Van den Abeele
Erkend bemiddelaar voor mensen, tussen mensen.

+32 495 26 54 83
leen@interpares.be