Aanhoudende en escalerende conflicten op het werk beïnvloeden zowel jezelf als je werkomgeving. Omdat conflicten voor een onveilige werksfeer zorgen kan dit stress, risico op burn-out verhogen, ziekte en verminderde prestaties.

Doordat het conflict alle aandacht en energie opeist hebben we minder aandacht voor datgene wat positieve energie vraagt, ons familiaal leven, hobby’s ,datgene wat ons nauw aan het hart ligt.

Daarnaast zijn er de meetbare gevolgen op bedrijfsniveau. Door langdurige ziekte, pesterijen en eventueel ontslag zijn er hoogoplopende kosten door personeelsverloop.
Minder meetbaar is de kostprijs van verminderde prestaties door een slechte sfeer die de goede samenwerking “besmet”. Door een verminderde dienstverlening komen er klachten en kan er imagoschade worden opgelopen.
Tenslotte zullen door onopgeloste conflicten voornamelijk goede medewerkers de organisatie verlaten.

 

Leen Van den Abeele
Erkend bemiddelaar voor mensen, tussen mensen.

+32 495 26 54 83
leen@interpares.be